Privátna urologická ambulancia oznamuje, že v termíne od 1.7.2024 do 12.7.2024 nebude ordinovať na klinike v Trenčíne ani v ambulancii Novom Meste nad Váhom z dôvodu čerpania dovolenky.
Prvý ordinačný deň bude pondelok 15.7.2024.

Cenník

Privátna urologická ambulancia je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní:

25 Všeobecná zdravotná poisťovňa
24 Dôvera zdravotná poisťovňa
27 Union zdravotná poiusťovňa

Doplatky za poskytované služby, ktoré nie sú plne hradené poisťovňou, alebo sú nad rámec zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená poisťovňou.

Možnosť platiť platobnou kartou cez platobný terminál.

Cenník služieb

Biofeedback 1 aplikácia 40.00 €
Biopsia prostaty 50.00 €
Extrakcia JJ stentu pomocou klieští 75.00 €
Extrakcia magnetického stentu 50.00 €
Flexibilná cystoskopia ženy 30.00 €
Flexibilné cystoskopia muža 30.00 €
HPV vyšetrenie 100.00 €
Intravesikálna liečba, materiál 15.00 €
Intravesikálna liečba, materiál 20.00 €
Komplexný management pacienta 1 20.00 €
Komplexný management pacienta 2 30.00 €
Komplexný management pacienta 3 40.00 €
Komplexný management pacienta 4 50.00 €
Komplexný management pacienta 5 100.00 €
Konzultácia k zdravotnému stavu 1 50.00 €
Konzultácia k aplikácii Karon aj s materiálom 100.00 €
Konzultácia k erektilnej dysfunkcii 50.00 €
Konzultácia k chronickej prostatitíde 50.00 €
Konzultácia k predčasnej ejakulácii 50.00 €
Konzultácia k zdravotnému stavu 2 100.00 €
Konzultáciu mailom bez fotodokumentácie 50.00 €
Konzultáciu mailom so zaslaním fotodokumentácie 100.00 €
Management liečby Ca prostaty 1 15.00 €
Management liečby Ca prostaty 2 20.00 €
Management liečby LOH 15.00 €
Management, nastavenie liečby IUR 15.00 €
Odber krvi, moču a ejakulátu 5.00 €
Oxidačný test spermií 100.00 €
Rázové vlny 1 aplikácia 200.00 €
s P2PSA 100.00 €
Spermiogram 1 50.00 €
Spermiogram 2 70.00 €
Spermiogram 3 100.00 €
Transrektálna USG 20.00 €
Urodynamické vyšetrenie , materiál 50.00 €
Urodynamické vyšetrenie za účelom posúdenia ID 100.00 €
Uroflowmetria, dotazníky, PMR 15.00 €
USG – abdomen a semenníkov 15.00 €
Vyhodnotenie CT , MRI 15.00 €
Výmena mesačného permanentného katétra 15.00 €
Výmena permanentného katétra doma 50.00 €
Výmena silikónového permanentného katétra 20.00 €
Vyšetrenie dieťaťa , doplatok 10.00 €
Vyšetrenie dieťaťa, deliberácia, USG ,doplatok 15.00 €
Vyšetrenie nepoisteného pacienta 1 50.00 €
Vyšetrenie nepoisteného pacienta 2 100.00 €
Výter na vl. žiadosť / podľa rozsahu / 50.00 €
Výter na vl. žiadosť / podľa rozsahu / 100.00 €
Výter na vl. žiadosť / podľa rozsahu / 200.00 €

Cenník zákrokov

Anesteziologické vyšetrenie - dieťa 20.00 €
Anesteziologické vyšetrenie - dospelý 30.00 €
Anestéziologické vyšetrenie 1 20.00 €
Anestéziologické vyšetrenie 2 30.00 €
Balíček na domáce ošetrenie rany 20.00 €
Biopsia penisu 220.00 €
Biopsia penisu, doplatok po dohode 150.00 €
Celková anestéza - cena za 1 hodinu 180.00 €
Deliberácia v lokálnej anestézii 350.00 €
Deliberácia v lokálnej anestézii - doplatok po dohode 150.00 €
Deliberácia v celkovej anestézii 500.00 €
Deliberácia v celkovej anestézii - doplatok po dohode 300.00 €
Entonox 50.00 €
Fúzna biopsia prostaty 350.00 €
Konzultácia k operácii 50.00 €
Meatoplastika 535.00 €
Meatoplastika - doplatok po dohode 300.00 €
Nadštandard - sám pacient na izbe 100.00 €
Obriezka v celkovej anestéze 900.00 €
Obriezka v lokálnej anestézii 700.00 €
Obriezka v lokálnej anestézii - doplatok po dohode 400.00 €
Obriezka v celkovej anestézii - doplatok po dohode 600.00 €
Odstránenie aterómu 400.00 €
Odstránenie aterómu - doplatok po dohode 150.00 €
Operácia hydrokély 1000.00 €
Operácia hydrokély - doplatok po dohode 600.00 €
Operácia varikokély - mikroskopicky 1900.00 €
Operácia varikokély - mikroskopicky - doplatok po dohode 1400.00 €
Orchipexia zo skróta 950.00 €
Orchipexia zo skróta- doplatok po dohode 600.00 €
Orchipexia z inguiny 1150.00 €
Orchipexia z inguiny - doplatok po dohode 800.00 €
Orchiectomia 1600.00 €
Orchiectomia - doplatok po dohode 1200.00 €
Plastika uzdičky 500.00 €
Plastika uzdičky - doplatok po dohode 250.00 €
Operácia 1 50.00 €
Operácia 2 100.00 €
Operácia 3 200.00 €
Operácia 4 300.00 €
Operácia 5 400.00 €
Operácia 6 500.00 €
Operácia 7 600.00 €
Operácia 8 700.00 €
Operácia 9 1000.00 €
Optická uretrotómia 535.00 €
Optická uretrotómia - doplatok po dohode 300.00 €
Radikálna orchiektómia 1600.00 €
REZUM 2500.00 €
Spermatokéla 1000.00 €
Spermatokéla - doplatok po dohode 600.00 €
Vasektómia v lokálnej anestézii 700.00 €
Vasektómia v celkovej anestézii 850.00 €
Vaso vasoanastomóza 2800.00 €
Výber operatéra 100.00 €
Výber operatéra 1 200.00 €
Výber operatéra 2 300.00 €