Andropauza liečba

Liečba spočíva v suplementácii, teda nahrádzaní chybajúceho testosterónu. Každá z týchto možností / tabletková alebo injekčná / má svoje výhody a nevýhody. Liečbu musí začať a kontrolovať lekár, ktorý sa danej problematike venuje a rozumie.

Ako každá liečba, aj táto má svoje pravidlá, nemôže sa podávať u mužov s rakovinou prostaty, prsníka a so syndrómom spánkového apnoe. Veľký pozor treba dávať na krvný obraz počas liečby.

Tabletková liečba sa užíva 2x denne a injekcie sa podávajú 1x za 3 týždne alebo 1x za 3 mesiace. Ak je liečba indikovaná, je z veľkej časti hradená zo zdravotného poistenia.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.