Andropauza diagnostika

Diagnóza sa určí na základe určitých znakov a príznakov, tieto ale musia byť potvrdené dvomi na sebe nezávislými odbermi krvi na sérový testosterón. Pri týchto odberoch musí byť 2x po sebe nameraná znížená hodnota testosterónu v krvi.

Anamnéza je nevyhnutnou súčasťou každého vyšetrenia, zaujímame sa o príznaky, ktoré by mohli súvisieť s týmto ochorením /LOH/. Pýtame sa na intímny život, sexuálne dysfunkcie, libido, obezitu, únavu a iné podobné príznaky.

Pri objektívnom vyšetrení sa zameriavame na vyšetrenie genitálu, prsníkov muža a nemôžeme opomenúť vyšetrenie prostaty cez konečník. Sledujeme ochlpenie, vypadávanie vlasov a sekundárne pohlavné znaky.

Neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky je odber krvi, tento má svoje špecifiká. Odber musí byť realizovaný ráno, nalačno medzi 7 a 10 hodinou, vtedy je hladina testosterónu v krvi najvyššia. Existuje aj pomocné vyšetrenie, tzv. biologicky dostupný /voľný/ testosterón a SHBG /sexual binding globulin/ a z nich výpočtový parameter tzv. FAI - index voľného testosterónu.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.